ورود به سامانه هوشمند مدرسه

پیام مدیریت

پیام مدیریت

پیام مدیریت

الهی!........، توفقمان ده

تا با پرچمی از تعهد بر دوش، تن پوشی از تقوا بر تنو عصایی از توکل در کف، راه تکلیف پوییم و رضای تو تو جوییم، در ایستگاه خلوص و خدمت فرود آییم و تنها در پیشگاه توبه سجود آییم.

سخنی با شما عزیزان:

امر تعلیم و تربیت، مشارکت جدی و همه جانبه را می طلبد، امید است با عنایت حضرت حق، همکاری شما فرهیختگان و پشتوانه قوی آموزگاران بتوانیم نسلی پویا، با نشاط، دانش پژوه و با کفایت تربیت کنیم که نقش مؤثری در سازندگی کشور برعهده خواهند داشت.


با تشکر و احترام

ابوالقاسم غروی

مدیرعامل آموزشگاه های فرهنگ اندیشه