ورود به سامانه هوشمند مدرسه
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۵

جشن شکرگزاری قرآن پایه ی سوم ابتدایی

فروردین ۲۲, ۱۳۹۵

برگزاری مراسم اطفاء حریق از طرف آتشنشانی برای دانش آموزان

فروردین ۲۲, ۱۳۹۵

برگزاری مراسم اطفاء حریق از طرف آتشنشانی برای دانش آموزان

فروردین ۲۱, ۱۳۹۵

برگزاری مسابقات فوتبال درون مدرسه ای