ورود به سامانه هوشمند مدرسه
اسفند ۲۷, ۱۳۹۴

جشن پایان زمستان

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴

طرح آموزشی ناحیه ( جابربن حیان)

ساخت روزنامه دیواری و عروسک های مقوایی
اسفند ۲۶, ۱۳۹۴

طرح آموزشی ناحیه (جابربن حیان)

ساخت منظومه شمسی توسط دانش آموزان کلاس چهارم
اسفند ۲۶, ۱۳۹۴

تدریس مشترک معلمین ورزش مجموعه فرهنگ اندیشه