ورود به سامانه هوشمند مدرسه
اسفند ۲۰, ۱۳۹۴

شرکت در مسابقات نقاشی همگانی در ناحیه

اسفند ۲۰, ۱۳۹۴

ساخت دقت سنج از درس کارو فناوری دانش آموزان کلاس ششم

اسفند ۱۶, ۱۳۹۴

جشنواره تدریس مشترک معلمین علوم

اسفند ۱۶, ۱۳۹۴

جشنواره تدریس مشترک معلمین سوم