ورود به سامانه هوشمند مدرسه
مرداد ۱۱, ۱۳۹۵

افتخارات

مرداد ۱۱, ۱۳۹۵

افتخارات

تیر ۱, ۱۳۹۵

اطلاعیه ۸

          ((شاخص های ارزشیابی معلمین در مجتمع آموزشی فرهنگ اندیشه)) ۱ – نحوه تدریس و انتقال مطالب ۲ – کیفیت مطالب ارائه […]
تیر ۱, ۱۳۹۵

اطلاعیه ۷

بهترین شیوه آموزش ، طرح سوال در ذهن دانش آموز است. آموزشگاههای فرهنگ اندیشه سعی دارد در خصوص معلمین ، موارد ذیل را با دقت مدنظر […]