ورود به سامانه هوشمند مدرسه

فعالیت های آموزشی

فعالیت های آموزشی

* بهره گیری از شیوه های نوین تدریس توسط کادر آموزشی مجرب

* ارائه دروس به صورت تخصصی در پایه های چهارم،پنجم و ششم

* افزایش ساعت آموزشی در راستای انجام فعالیت های تکمیلی آموزشی

* برگزاری آزمون های پیشرفت تحصیلی ماهیانه همراه با ارائه کارنامه

* تشکیل کلاس های تیزهوشان و تقویتی

* شرکت در آزمون های کشوری

* اجرای طرح مطالعه و پژوهش و تشکیل انجمن علمی