ورود به سامانه هوشمند مدرسه

فعالیت های فوق برنامه

فعالیت های فوق برنامه

* کلاس خلاقیت

* ارائه درس قرآن و هنر بصورت تخصصی

* کلاس محاسبات ذهنی ریاضی UCMAS

* کلاس شطرنج

* کلاس کامپیوتر