ورود به سامانه هوشمند مدرسه

فعالیت های تربیتی و پرورشی

فعالیت های تربیتی و پرورشی

* برگزاری مسابقات قرآن، کتابخوانی، نقاشی، تئاتر، سرود، ورزشی و ...

* برگزاری مراسم مذهبی و ملی و واگذاری مسئولیت به دانش آموزان

* توسعه و ترویج فرهنگ نماز

* اجرای طرح سلامت و تندرستی