اخبار و اطلاعیه‌های مدرسه

ویژگی های مدرسه فرهنگ اندیشه

ویژگی های مدرسه فرهنگ اندیشه

ویژگی‌های مجتمع آموزشی فرهنگ_اندیشه

۱- مدیران مجموعه فرهنگ اندیشه ، دارای برنامه‌ی آموزشی و تقویم اجرایی سالانه، فعّالیّت‌ها و … میباشند

۲- عوامل آموزشی مدرسه‌ی فرهنگ اندیشه بادانش‌آموزان دوست و رفیق هستنــــد؛ به نحوی که دانــش‌آمـــوز زیباترین احساس را در این محیط دارد.

۳- در این مجموعه دانش‌آموزان در کارهای گروهی وفعّالیّت‌های آموزشی ـ تربیتی مثل شورای دانش‌آموزی، اقامه‌ی نماز، انجمن علمی با علاقه شرکت دارند.

۴- معلّمین وهمه‌ی افرادی که با دانش‌آموز سر وکار دارند، از سوادکافی برخوردارند و با مسایل تعلیم و تربیت و روان‌شناسی،آشنایی دارند.

۵-مدیر و آموزگاران با فرآیند یاددهی‌یادگیری و روان‌شناسی- تربیتی آشنایی دارند.

۶-دانش‌آموزان درامور مختلف مشارکت دارند و نسبت به آن‌چه که در آموزشگاه می‌گذرد، احساس مسئولیّت می‌نمایند.

۷-تعامل مناسبی بین عوامل آموزشگاه و دانش‌آموزان‌و اولیا،برقرار است.

۸- شورای‌آموزگاران فعال بوده ودراین شورا،مسائل گذشته و روز و برنامه‌های آینده به بحث وبررسی گذاشته می‌شود.

۹- مجموعه فرهنگ اندیشه با اداره‌ی آموزش و پرورش و سایر سازمان‌ها، ارتباط مؤثّر و مطلوبی دارد.

۱۰- فعّالیّت‌ها و اقدامات هدفمند است و در تمام فعّالیّت‌ها،نظم و انضباط حاکم است.

۱۱- نظام مشاوره‌ای مدرسه‌ اثربخش است.

۱۲-دانش‌آموز را بامهارت‌های اجتماعی آشنا می‌کند؛به‌نحوی که دانش‌آموز پس از اتمام هر دوره‌ی تحصیلی، به‌راحتی می‌تواند وارد جامعه شود.

و…….

@farhangandishe1

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا