مدیریت دبستان

دکتر قاسم غروی

موسس مجتمع فرهنگ اندیشه مشهد 

شامل:مدارس ، آموزشگاه زبان، آموزشگاه بهبود یادگیری

راه ارتباطی در تلگرام:

https://t.me/haravighasem

دکمه بازگشت به بالا