مدیریت دبستان

دکتر ابوالقاسم غروی

موسس و مدیر عامل آموزشگاه ها ی فرهنگ اندیشه مشهد 

شامل:مدارس {پیش دبستانی ، دبستان } ، آموزشگاه زبان،  مرکز یادگیری اندیشه 

راه ارتباطی در تلگرام:

@Gharavighasem

دکمه بازگشت به بالا