معرفی کادر آموزشی

برای آشنایی والدین و دانش‌آموزان با کادر آموزشی و پرسنل همکار مجتمع آموزشی فرهنگ اندیشه معرفی کوتاهی از عزیزان همکار انجام می‌شود.

نام معلم:

مقطع آموزشی:

مدرسه:

پروفایل در شبکه‌های اجتماعی: ایسنتاگرام | تلگرام

نام معلم:

مقطع آموزشی:

مدرسه:

پروفایل در شبکه‌های اجتماعی: ایسنتاگرام | تلگرام

نام معلم:

مقطع آموزشی:

مدرسه:

پروفایل در شبکه‌های اجتماعی: ایسنتاگرام | تلگرام

نام معلم:

مقطع آموزشی:

مدرسه:

پروفایل در شبکه‌های اجتماعی: ایسنتاگرام | تلگرام

دکمه بازگشت به بالا